нестинари, нестинар, жарава, огън, ходене по огън, ходене по жарава, атракция

fire dancefiredancenestinariнестинари
fire dancefire danceжараважарава
жараванестинариfiredancefire-dance